!DOCTYPE html> Wspólnota Świętej Moniki - historia

Wspólnota Świętej Moniki powstała 8 grudnia 2009 r. w Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu.
Wspólnota skupia rodziców, którzy postanowili modlitwą prosić Boga o opiekę nad swoimi dziećmi, wystawionymi na niebezpieczeństwa świata, by "czyniły postępy w mądroœści, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52).
Ponadto, wzorując się na ofiarnej miłości św. Moniki do swego syna św. Augustyna, pragną w szkole rodzicielstwa św. Moniki odnajdywać prawdę, że ich dziecko jest także bliźnim, za którego odpowiadają przed wspólnym Ojcem w niebie.
Ta odpowiedzialność zobowiązuje nas, rodziców do codziennego dorastania do duchowego rodzicielstwa wobec swoich dzieci. Ufamy, że św. Monika będzie orędowała za naszymi dziećmi przed Panem i wspierała nas w wypełnianiu daru rodzicielstwa według zamysłu jego Dawcy.

W czerwcu 2013 r. ks. abp. Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, obdarował Wspólnotę pasterskim błogosławieństwem.

Modlimy się w intencji dzieci

indywidualnie:
* codziennie na Różańcu św. (jedna dziesiątka tajemnicy z dnia),
* raz w tygodniu adorujemy Najświętszy Sakrament (co najmniej 15 min.),
* Nowenną do św. Moniki w intencji dzieci.

we wspólnocie:
* uczestnicząc raz w miesiącu we Mszy św.,
* adorując raz w miesiącu Najświętszy Sakrament (ok. 30 min przed wspólnotową Mszą św.),
* uczestnicząc w corocznych Dniach Skupienia w czasie liturgicznego wspomnienia śœw. Moniki i św. Augustyna, oraz w rekolekcjach wielkopostnych
* uczestnicząc we Mszy św. rocznicowej.


Podczas wspólnotowej Mszy św. kładziemy na ołtarzu Księgę Imion dzieci polecanych wstawiennictwu św. Moniki.
Kapłan, ojciec duchowy wspólnoty, sprawujący Eucharystię, głosi kazania podejmując trzy wątki:
* nauki płynącej ze słów czytanej Ewangelii,
* 'szkoły rodzicielskiej' śœw. Moniki na podstawie Wyznań św. Augustyna oraz
* zagrożeń płynących z procesów globalizacji.

Korzystamy także z propozycji Piwnicy Duchowej, istniejącej przy Sanktuarium oo Karmelitów Bosych. Na przykład słuchaliśmy "Listów starego diabła do młodego" C.S. Lewisa. Listy czytają znani aktorzy, a komentuje psycholog.

Zapraszamy

w każdy II wtorek miesiąca
na adorację Najświętszego Sakramentu o 17.30,
oraz na Mszę św. o godz. 18.00
do Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu,
ul. Działowa 25.

Do Wspólnoty śœw. Moniki można wstąpić po Mszy św. W kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego składa się przyrzeczenie modlitwy w intencji dzieci oraz przyrzeczenie wypełniania pozostałych zobowiązań i zaleceń wynikających z regulaminu Wspólnoty.

2016