Rekolekcje ODDANIE33

to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem - Jezusowi. Tę drogę duchową polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku. 8 września 2020 roku rozpoczęły się Ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje

33 dniowe rekolekcje 2020

1     2     3     4     5     6     7    
8     9     10     11     12     13    
14    

"PROROK, ŚWIADEK, KAPŁAN ... a co dalej, zobaczymy"


W dniach 29 i 30 sierpnia 2020 roku, z racji liturgicznego wspomnienia św. Moniki i św. Augustyna spotkaliśmy się w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, u oo. kamelitów bosych. Niektórzy z nas uczestniczyli zdalnie w spotkaniu, inni mogą zapoznać się z wydarzeniem, korzystając z zamieszczonych niżej informacji.Plan spotkania - tu.

Zapis rozważań Ojca Serafina OCD, prowadzącego Godziny Skupienia dla Wspólnoty Świętej Moniki (mp3) :

SOBOTA: kazanie, nauka.
NIEDZIELA: nauka 1, nauka2.

.

Nagrania znajdują się również na kanale YT poznańskiego klasztoru - link

Dziękujemy Ojcu Serafinowi OCD, organizatorom i uczestnikom!

POGOTOWIE MODLITEWNE

Wśród rodziców zgromadzonych wokół Wspólnoty świętej Moniki powstaje inicjatywa tak zwanego "pogotowia modlitewnego'', czyli osób gotowych do podjęcia krótkiej modlitwy w intencjach nagłych i trudnych spraw innych członków wspólnoty.
Osoby, które chciałyby włączyć się aktywnie do tej grupy prosimy o podanie imienia i numeru telefonu na karteczce po Mszy świętej.
Prośby o wsparcie modlitewne możemy kierować pod nr telefonu Pani Beaty
(515 191 959)