NOWENNA do Świętej Moniki

mp3- tu


Święta Moniko, stroskana żono i matko,

jakże wiele smutków przeszywało Twoje serce przez całe Twe życie.

A jednak nigdy nie popadłaś w rozpacz ani nie straciłaś wiary.

Z zaufaniem, wytrwałością i głęboką wiarą

modliłaś się codziennie o nawrócenie swego męża oraz ukochanego syna, Augustyna.

Twoje modlitwy zostały wysłuchane.

Wyproś dla mnie taki sam hart ducha,

taką cierpliwość i takie zaufanie do Boga,

jakie Ty miałaś.

Wstawiaj się za mną, droga św. Moniko,

aby Bóg życzliwie wysłuchał mojej prośby za...... (tu wymień swoją intencję)

i wyproś mi łaskę przyjęcia Jego woli we wszystkim.

Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana,

który żyje i króluje z Bogiem Ojcem

w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen