"PROROK, ŚWIADEK, KAPŁAN ... a co dalej, zobaczymy"


W dniach 29 i 30 sierpnia 2020 roku spotkaliśmy się w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, u oo. kamelitów bosych. Niektórzy z nas uczestniczyli zdalnie w spotkaniu, inni mogą zapoznać się z wydarzeniem, korzystając z zamieszczonych niżej informacji.Plan spotkania - tu.

Zapis rozważań Ojca Serafina OCD, prowadzącego Godziny Skupienia dla Wspólnoty Świętej Moniki (mp3) :

SOBOTA: kazanie, nauka.
NIEDZIELA: nauka 1, nauka2.

Nagrania znajdują się również na kanale YT poznańskiego klasztoru - link

.

Dziękujemy Ojcu Serafinowi OCD, organizatorom i uczestnikom!